Omsorgs- og tryghedsbesøg


Ensomhed, utryghed og isolation er en udfordring, som mange står overfor. Som din sygeplejerske, kan jeg tilbyde dig tryghedsbesøg eller opkald. Jeg er til stede for at lytte og være en støttende samtalepartner. 

Jeg tilbyder både min faglig ekspertise og følelsesmæssig støtte for at skabe tryghed i din hverdag.
Mine omsorgs- og tryghedsbesøg fokuserer på at forbedre din livskvalitet og velvære med en personcentreret tilgang, der sikrer tryghed hos dig, også hvis ensomheden trænger sig på. 

Disse besøg kan tilpasses dine præferencer, og vi aftaler sammen hvad dit besov er. Gennem mine besøg arbejder jeg aktivt på at forebygge og mindske følelsen af utryghed og ensomhed, samtidig med at jeg stræber efter at skabe en varm og omsorgsfuld atmosfære.