Sygepleje til pårørende


I svære tider, hvor ens kære kæmper med sygdom, er støtte afgørende. Sygepleje til pårørende, også kendt som familiesygepleje, er specialiseret helhedsorienteret pleje.

Gennem min sygepleje til jer som pårørende søger jeg at identificere familiens behov, skabe overblik over jeres samlede livssituation, så jeg kan tilpasse plejen og støtten efter den enkelte families situation. Min tilgang omfatter omsorg, tryghed og samtaler, der skaber forståelse og støtte for jer som pårørende. 

Jeg står ved jeres side og hjælper med håndteringen af den svære situation i er i.